• ชื่อผู้ประกอบการ : นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Nusa Transport & Service (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 230/2564
 • อีเมล์ : sukanya.m@nusaspservice.com
 • เว็บไซต์ : http://nusatransportthailand.com/
 • ที่ตั้ง :998/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่
 • โทรศัพท์ : 02-181-9757


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :998/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 945 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :998/2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :99/2
 • พื้นที่ : 945 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/17 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :888/17
 • พื้นที่ : 3094.02 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

4984.02

Capacity