• ชื่อผู้ประกอบการ : สยามมาบูชิ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SIMMABUCHI CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 231/2564
 • อีเมล์ : chatchawarn@siammabuchi.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.mabuchi.co.th/TH/
 • ที่ตั้ง :700/193 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า
 • โทรศัพท์ : 038-468-280-83


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/224 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 945 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

945

Capacity