• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 232/2564
 • อีเมล์ : Ruthai.ch@mkrestaurantgroup.com
 • ที่ตั้ง :1200 ซอย ถนน เทพรัตน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 02-836-1000


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WHA
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :62/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A01
 • พื้นที่ : 490.28 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

4490.28

Capacity