• ชื่อผู้ประกอบการ : ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Ayutthaya Port & ICD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 233/2564
 • อีเมล์ : wichai_th@cptrading.co.th
 • ที่ตั้ง :313 ซอย ถนน สีลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม
 • โทรศัพท์ : 02 764 7310


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :135 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล แม่ลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 5
 • พื้นที่ : 9800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 6
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 7
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :100/6 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล บ่อโพง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง A1
 • พื้นที่ : 3780 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง A2
 • พื้นที่ : 3780 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง A3
 • พื้นที่ : 3780 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง A6
 • พื้นที่ : 3780 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง K3
 • พื้นที่ : 4140 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง K5
 • พื้นที่ : 3000 ตร.ม


0

Branch

11

Storage

60060

Capacity