• ชื่อผู้ประกอบการ : เฟรช โปรดิวส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Fresh Produce

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 234/2564
 • อีเมล์ : skytexds@cscoms.com
 • เว็บไซต์ : https://skytexthailand.com/
 • ที่ตั้ง :188 ซอย พัฒนาการ 29 ถนน พัฒนาการ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง
 • โทรศัพท์ : 02 035 1583


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :159 ซอย ถนน จังหวัด ราชบุรี อำเภอ ดำเนินสะดวก ตำบล ดอนกรวย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 1
 • พื้นที่ : 57.726 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 10
 • พื้นที่ : 103.6903 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 11
 • พื้นที่ : 103.6903 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 14
 • พื้นที่ : 46.74 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 15
 • พื้นที่ : 180.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 2
 • พื้นที่ : 57.726 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 6
 • พื้นที่ : 220.32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 7
 • พื้นที่ : 49.7419 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 8
 • พื้นที่ : 49.7419 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 9
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 12
 • พื้นที่ : 36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 13
 • พื้นที่ : 36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 3
 • พื้นที่ : 99.5239 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 4
 • พื้นที่ : 68.1492 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 5
 • พื้นที่ : 77.9247 ตร.ม


0

Branch

15

Storage

1331.4542

Capacity