• ชื่อผู้ประกอบการ : โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 235/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.lat.co.th/
 • ที่ตั้ง :64/15 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ปลวกแดง
 • โทรศัพท์ : 033-212300-27


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :300/53 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ตาสิทธิ์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :KDC
 • พื้นที่ : 9900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :OSW
 • พื้นที่ : 20000 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

29900

Capacity