• ชื่อผู้ประกอบการ : อรุณรัตน์ 2014

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ARUNRAT 2014 CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 236/2564
 • อีเมล์ : htc.ac.it5407@gmail.com
 • ที่ตั้ง :78 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ ควนเนียง ตำบล ควนโส
 • โทรศัพท์ : 074-894368


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :78 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ ควนเนียง ตำบล ควนโส

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 60 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 60 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 60 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

180

Capacity