• ชื่อผู้ประกอบการ : นานา อินเตอร์เฟรช

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NANA INTERFRESH CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 237/2564
 • อีเมล์ : nana_interfresh@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :44/78 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02-5293145


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :44/78 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 90 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 120 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 1200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 5
 • พื้นที่ : 90 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1650

Capacity