• ชื่อผู้ประกอบการ : เค.พี. (จอมทอง)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : K.P.(JOMTONG) CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 238/2564
 • อีเมล์ : kpj.2556@gmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.kpagro.co.th/kp-jomtong.html
 • ที่ตั้ง :202 ซอย ถนน เชียงใหม่-ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ จอมทอง ตำบล บ้านแปะ
 • โทรศัพท์ : 053-141102-3

 • บริการพิเศษ

 • ห้องอบพืชผลทางการเกษตร
 • ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
 • บริการด้านวิศวกรรม
 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001 : 2008

 • สำนักงานสาขา : เค.พี. (จอมทอง)

 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :84 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง
 • โทรศัพท์ : 0-5358-1401-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :84 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 1
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที 2
 • พื้นที่ : 330 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 3
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 4
 • พื้นที่ : 810 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : เค.พี. (จอมทอง)

 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :279 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ จอมทอง ตำบล บ้านแปะ
 • โทรศัพท์ : 086-4287583


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :279 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ จอมทอง ตำบล บ้านแปะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องKPJ1
 • พื้นที่ : 270 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องKPJ2
 • พื้นที่ : 270 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องKPJ3
 • พื้นที่ : 270 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องKPJ4
 • พื้นที่ : 270 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องKPJ5
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม


2

Branch

9

Storage

3204

Capacity