• ชื่อผู้ประกอบการ : โคลด์ ลอฟท์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : COLD LOFT COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 239/2564
 • อีเมล์ : coldloft@gmail.com
 • ที่ตั้ง :41/14 ซอย เทศบาล 13 ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่
 • โทรศัพท์ : 089-233-2841 ,081813-6608


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :41/14 ซอย เทศบาล 13 ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

800

Capacity