• ชื่อผู้ประกอบการ : บุญเจริญคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : BOON CHAREON WAREHOUSE COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 24/2564
 • ที่ตั้ง :115 ซอย ถนน หลานหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำบล วัดโสมนัส
 • โทรศัพท์ : 0-2282-0662


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :36 ซอย สุขสวัสดิ์ 45 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางครุ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 3528 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 2
 • พื้นที่ : 4536 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3
 • พื้นที่ : 8723 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

16787

Capacity