• ชื่อผู้ประกอบการ : พรมารีน

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 241/2564
 • อีเมล์ : Pormarine@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :44/37 ซอย สาครธานี ถนน สหกรณ์ จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก
 • โทรศัพท์ : 034-871234


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :44/37 ซอย สาครธานี ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ A
 • พื้นที่ : 483 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ B
 • พื้นที่ : 495 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

978

Capacity