• ชื่อผู้ประกอบการ : ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Union Prime Estate Company Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 242/2564
 • อีเมล์ : navyb@upe.co.th
 • ที่ตั้ง :88 อาคาร เอ.พี.นครินทร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1 ซอย ลาซาล58 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 02-7486226-28


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :31/4 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล สุรศักดิ์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 12
 • พื้นที่ : 3060 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :291/47 ซอย ชากค้อ-หนองขาม 22 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 4800 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

7860

Capacity