• ชื่อผู้ประกอบการ : วัน เวิลด์ คาร์โก้

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ONE WORLD CARGO CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 243/2564
 • อีเมล์ : atthaphol.bo@ctibkk.com
 • ที่ตั้ง :191/2 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ซอย ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย
 • โทรศัพท์ : 02-2580060


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :36/12 ซอย - ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล สนามบิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้าที่ 6
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

2100

Capacity