• ชื่อผู้ประกอบการ : วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : YA SALES & SERVICES CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 244/2564
 • อีเมล์ : waiphop_p@ud.co.th
 • เว็บไซต์ : https://www.yasservices.co.th/
 • ที่ตั้ง :499 อาคารเบญจจินดา ชั้นที่ 9 ซอย ถนน กำแพงเพชร 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล ลาดยาว
 • โทรศัพท์ : 02-016-5777


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :67/24 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 24
 • พื้นที่ : 873.6 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :67/25 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 25
 • พื้นที่ : 873.6 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :39 ซอย หงสกุล ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3
 • พื้นที่ : 1000 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

2747.2

Capacity