• ชื่อผู้ประกอบการ : สยาม ไอซ์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Siam Ice Company Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 245/2564
 • อีเมล์ : benjarat@sipco.co.th
 • ที่ตั้ง :555/44 อาคารเอสเอส พี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ วัฒนา ตำบล คลองตันเหนือ
 • โทรศัพท์ : 02-711-5151


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/2 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล หนองละลอก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง A
 • พื้นที่ : 840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง B
 • พื้นที่ : 840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง C
 • พื้นที่ : 840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง D
 • พื้นที่ : 840 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

3360

Capacity