• ชื่อผู้ประกอบการ : เอเซีย โกลเด้น ไรซ์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Asia Golden Rice Company Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 246/2564
 • อีเมล์ : sales@asiagoldenrice.com
 • เว็บไซต์ : https://www.asiagoldenrice.com/
 • ที่ตั้ง :54-55 ซอย ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน
 • โทรศัพท์ : 038-533-355-7


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 3500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 2
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 4587.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 2
 • พื้นที่ : 5184 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 3
 • พื้นที่ : 5184 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 4
 • พื้นที่ : 5184 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

30639.2

Capacity