• ชื่อผู้ประกอบการ : ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 247/2564
 • อีเมล์ : info@suzuyo.co.th; jantana.n@susuyo.co.th
 • เว็บไซต์ : https://www.suzuyo.co.th/
 • ที่ตั้ง :2922/260 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 21 ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ
 • โทรศัพท์ : 027-165 380


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/72-74 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ที-พาร์ค บางนา2 (DG5/1)
 • พื้นที่ : 1050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ที-พาร์ค บางนา2 (DG5/2)
 • พื้นที่ : 1050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ที-พาร์ค บางนา2 (DG5/3)
 • พื้นที่ : 1050 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/53 ซอย 3 ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ที-พาร์ค บางนา1
 • พื้นที่ : 2200 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/9 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :สหไทย 9
 • พื้นที่ : 8400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/11 ซอย - ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :สหไทย 11
 • พื้นที่ : 8700 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

22450

Capacity