• ชื่อผู้ประกอบการ : แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Grand Emporium Logistics Co.,Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 248/2564
 • อีเมล์ : pricing-team@gelogs.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.gelogs.co.th/index.php
 • ที่ตั้ง :15/3 ซอย วัดสลุต ถนน บางนา-ตราด จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว
 • โทรศัพท์ : 02-3165583-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :15/3 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :240 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :240/1-4 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :915 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่


0

Branch

0

Storage

0

Capacity