• ชื่อผู้ประกอบการ : มิตรผลคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : MITR PHOL WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 25/2564
 • ที่ตั้ง :78/2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด
 • โทรศัพท์ : 0 2861 7847


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :78/1-3 ซอย วัดแค ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 14
 • พื้นที่ : 4032 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 1
 • พื้นที่ : 4200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 2
 • พื้นที่ : 4200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 3
 • พื้นที่ : 6400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 4
 • พื้นที่ : 2940.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 5
 • พื้นที่ : 2940.6 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :36 ซอย สุขสวัสดิ์ 45 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางครุ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บุญเจริญ 2
 • พื้นที่ : 336 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บุญเจริญ 3A
 • พื้นที่ : 4545.66 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บุญเจริญ 3B
 • พื้นที่ : 7191.29 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :23 ซอย นานาพรรณ ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางยอ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ A1
 • พื้นที่ : 1865.87 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ A2
 • พื้นที่ : 1759.84 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ A3
 • พื้นที่ : 1599.84 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ A4
 • พื้นที่ : 2720.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ B
 • พื้นที่ : 4050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ C1
 • พื้นที่ : 1600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ C2
 • พื้นที่ : 1200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :นานาพรรณ D
 • พื้นที่ : 2399.72 ตร.ม


0

Branch

17

Storage

53981.62

Capacity