• ชื่อผู้ประกอบการ : นาสาครห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NASAKORN COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 250/2564
 • ที่ตั้ง :44/1,44/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี
 • โทรศัพท์ : 08 9836 2746


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :44/1,44/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

1550

Capacity