• ชื่อผู้ประกอบการ : ปุญญรักษ์ พัฒนา

 • ชื่อผู้ประกอบการ : POONYARUK PATTANACO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 251/2564
 • ที่ตั้ง :5 ซอย อุดมสุข 34 ถนน อุดมสุข จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 02 749 5877-301


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :848 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษาใหม่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 2940 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 1152 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

4092

Capacity