• ชื่อผู้ประกอบการ : โลจิสท์พลัส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Logistplus Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 252/2564
 • อีเมล์ : somporn-u@logistplus.co.th
 • เว็บไซต์ : https://www.logistplus.co.th/
 • ที่ตั้ง :9/3 ซอย ร่มเกล้า 21/9 ถนน ร่มเกล้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสามประเวศ
 • โทรศัพท์ : 0-2130-0510-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :9/3 ซอย ร่มเกล้า 21/9 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสามประเวศ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง1
 • พื้นที่ : 4125 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

4125

Capacity