• ชื่อผู้ประกอบการ : โตโย โซโกะ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TOYO SOKO (THAILAND) CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 253/2564
 • อีเมล์ : nart@-logistics.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.toyo-logistics.co.jp/co_group.html
 • ที่ตั้ง :509/5 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม
 • โทรศัพท์ : 033 009 966-9


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :509/5 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 6500 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

6500

Capacity