• ชื่อผู้ประกอบการ : เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : S.F. EXPRESS CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 254/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.sf-express.com/th/th/index.html
 • ที่ตั้ง :92/27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 ซอย ถนน สาทรเหนือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม
 • โทรศัพท์ : 02-0971889


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11/13 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 1920 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

1920

Capacity