• ชื่อผู้ประกอบการ : บีอาร์บีพี โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 255/2564
 • อีเมล์ : mkt@banphoport.com
 • เว็บไซต์ : http://www.banphoport.com/
 • ที่ตั้ง :168 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์
 • โทรศัพท์ : 038-090789


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :65 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 2
 • พื้นที่ : 14256 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 2.1
 • พื้นที่ : 7290 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 3
 • พื้นที่ : 23328 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 5
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

44874

Capacity