• ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็น โคราช

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KORAT COLD STORAGE CO,.LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 256/2564
 • อีเมล์ : koratcold.mkt@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.koratcoldstorage.com/index.html
 • ที่ตั้ง :14 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน
 • โทรศัพท์ : 0-2755-2828-30


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :399 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ สูงเนิน ตำบล นากลาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold 1
 • พื้นที่ : 1000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold 2
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold 3
 • พื้นที่ : 1000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold 4
 • พื้นที่ : 1000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold 5
 • พื้นที่ : 1000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ABF 1
 • พื้นที่ : 50.625 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ABF 2
 • พื้นที่ : 50.625 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ABF 3
 • พื้นที่ : 50.625 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

4651.875

Capacity