• ชื่อผู้ประกอบการ : ทะเลไทย ฟู้ด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TALAY THAI FOOD CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 257/2564
 • อีเมล์ : RATTANAKORN_MARINE@HOTMAIL.COM
 • ที่ตั้ง :82/92 ซอย ถนน ครองครุ-ศรีเมือง จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย
 • โทรศัพท์ : 034-414278


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :82/92 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

1200

Capacity