• ชื่อผู้ประกอบการ : อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : IIDA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 258/2564
 • อีเมล์ : nuttarin@iida-th.com
 • เว็บไซต์ : https://www.iida-tusho.co.jp
 • ที่ตั้ง :73 ซอย นิคมอุสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน
 • โทรศัพท์ : 02-136-2931, 02-136-6415-8


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :73 ซอย นิคมอุสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 47.88 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

47.88

Capacity