• ชื่อผู้ประกอบการ : ติ่งฟง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Dingfong Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 259/2564
 • อีเมล์ : dingfong@outlook.co.th
 • ที่ตั้ง :88/8 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ชากโดน
 • โทรศัพท์ : 033-650-309, 080-125-1551


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/8 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ชากโดน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องชิวล์ 1
 • พื้นที่ : 280 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องชิวล์ 2
 • พื้นที่ : 280 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 315 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 315 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 405 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 405 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 405 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

2405

Capacity