• ชื่อผู้ประกอบการ : มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : MITS Logistics (Thailand)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 26/2564
 • ที่ตั้ง :2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ
 • โทรศัพท์ : 02-715-6590-91

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :130 ซอย โนนสมบูรณ์ ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ปากช่อง ตำบล จันทึก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปากช่อง
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :222/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล บ้านระกาศ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง MLB30 3(B1)
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :335/7 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังบางพลี 1
 • พื้นที่ : 4018 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังบางพลี 2
 • พื้นที่ : 14063 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :89/5 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางนาฟรีโซน (FZ5/2)
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :222/10-11 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล บ้านระกาศ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :MLB30 (D1)
 • พื้นที่ : 2850 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :MLB30 (D2)
 • พื้นที่ : 2700 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11/10 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 15120 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :222/12-15 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล บ้านระกาศ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง MLB30*(E1)
 • พื้นที่ : 2400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง MLB30*(E2)
 • พื้นที่ : 2400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง MLB30*(E3)
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง MLB30*(E4)
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม


0

Branch

12

Storage

52701

Capacity