• ชื่อผู้ประกอบการ : ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PHUKET HAPPY FOOD CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 260/2564
 • อีเมล์ : phukethappyfood@gmail.com
 • ที่ตั้ง :144/57 ซอย ถนน จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ ถลาง ตำบล เทพกระษัตรี
 • โทรศัพท์ : 076-603965


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :144/57 ซอย ถนน จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ ถลาง ตำบล เทพกระษัตรี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 112.91 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 32.452 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 5.78 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

151.142

Capacity