• ชื่อผู้ประกอบการ : ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : WTC CORPORATION CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 261/2564
 • อีเมล์ : wpallet@gmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.wtcpallet.com/
 • ที่ตั้ง :001 ซอย รุ่งเรือง ถนน สุขุมวิท จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เนินพระ
 • โทรศัพท์ : 038-611456, 038-808371-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :001 ซอย รุ่งเรือง ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เนินพระ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังระยอง
 • พื้นที่ : 3996 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :25 ซอย ทางเข้าเรือจำ ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เชิงเนิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังจันทอุดม
 • พื้นที่ : 2998 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :52/17 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ นิคมพัฒนา ตำบล มาบข่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง A
 • พื้นที่ : 2531.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง B
 • พื้นที่ : 1184.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง C
 • พื้นที่ : 2123.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง D
 • พื้นที่ : 2835 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง E
 • พื้นที่ : 1848 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :92 ซอย กม.3มาบตองใน ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล หนองละลอก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังบ้านค่าย
 • พื้นที่ : 4320 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

21836.25

Capacity