• ชื่อผู้ประกอบการ : ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 262/2564
 • อีเมล์ : takdanai_d@dhas.com
 • เว็บไซต์ : www.dhas.com
 • ที่ตั้ง :1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ซอย ถนน สาทรใต้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา
 • โทรศัพท์ : 02-752-9200, 02-752-9029 , 02-752-9008 ,062-384-1514


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/7 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W7/1
 • พื้นที่ : 3000 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

3000

Capacity