• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 263/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.m-senko.com/
 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :62/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A02
 • พื้นที่ : 399.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A03
 • พื้นที่ : 396 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A04
 • พื้นที่ : 393.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B01
 • พื้นที่ : 187.62 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B02
 • พื้นที่ : 189.21 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B03
 • พื้นที่ : 189.21 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B04
 • พื้นที่ : 200.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C01
 • พื้นที่ : 295.12 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C02
 • พื้นที่ : 418.88 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D01
 • พื้นที่ : 1097.39 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D02
 • พื้นที่ : 314.16 ตร.ม


0

Branch

11

Storage

4080.83

Capacity