• ชื่อผู้ประกอบการ : แอลเอ็นดับเบิ้ลยู

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Lnw Co., Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 264/2564
 • อีเมล์ : support@lnw.co.th
 • เว็บไซต์ : https://lnw.co.th/company
 • ที่ตั้ง :140/51-52 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ซอย ถนน สีลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สุริยวงศ์
 • โทรศัพท์ : 026344518

 • บริการพิเศษ

 • บริการรับฝากสินค้า
 • การคัดเลือก และคัดบรรจุ
 • บริการบรรจุหีบห่อ

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/90-91 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางแค ตำบล บางแค

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังหลังที่ 1 มี 4 ชั้น
 • พื้นที่ : 320 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังหลังที่ 2 มี 4 ชั้น
 • พื้นที่ : 320 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

640

Capacity