• ชื่อผู้ประกอบการ : เอช.บี.โฮลดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : H.B.HOLDING CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 265/2564
 • ที่ตั้ง :999 ซอย ถนน ท้ายบ้าน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน
 • โทรศัพท์ : 02-7552992-3


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :999 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้านใหม่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 1
 • พื้นที่ : 224.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 2
 • พื้นที่ : 224.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 3
 • พื้นที่ : 224.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 4
 • พื้นที่ : 472.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 5
 • พื้นที่ : 472.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 6
 • พื้นที่ : 623.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 7
 • พื้นที่ : 623.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 1
 • พื้นที่ : 61.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 2
 • พื้นที่ : 61.6 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

2989.45

Capacity