• ชื่อผู้ประกอบการ : อันดามัน ซีฟู้ด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ANDAMAN SEA FOOD CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 266/2564
 • ที่ตั้ง :93/28 ซอย ถนน สะพานปลา จังหวัด ระนอง อำเภอ เมืองระนอง ตำบล บางริ้น
 • โทรศัพท์ : 077-826872


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :592 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 1440 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 1080 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 960 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 720 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 720 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

4920

Capacity