• ชื่อผู้ประกอบการ : แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : FLASH FULFILLMENT CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 267/2564
 • อีเมล์ : thinnagorn@flashfulfillment.co.th.
 • เว็บไซต์ : https://www.flashfulfillment.co.th/
 • ที่ตั้ง :10/9 ซอย ถนน ศรีนครินทร์ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว
 • โทรศัพท์ : 02-049-9999


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :10/9 ซอย - ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Complex Warehouse (A)
 • พื้นที่ : 700.64 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Complex Warehouse (B)
 • พื้นที่ : 1868.93 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Complex Warehouse (C)
 • พื้นที่ : 697.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Complex Warehouse (D)
 • พื้นที่ : 2281.14 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Complex Warehouse (E)
 • พื้นที่ : 1320.9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Complex Warehouse (F)
 • พื้นที่ : 248.3 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/25 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารคลังสินค้า 88/25
 • พื้นที่ : 1296 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/26 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารคลังสินค้า 88/26
 • พื้นที่ : 1296 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/27 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารคลังสินค้า 88/27
 • พื้นที่ : 1296 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

11005.61

Capacity