• ชื่อผู้ประกอบการ : แอล อาร์ ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : LR COLD STORAGE CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 268/2564
 • อีเมล์ : P.lrcoldstorge@gmail.com
 • ที่ตั้ง :168/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก
 • โทรศัพท์ : 095-582-3061 , 095-247-216

 • สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ถังดับเพลิง

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :168/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นเก็บสินค้าหมายเลข 1
 • พื้นที่ : 340 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นเก็บสินค้าหมายเลข 2
 • พื้นที่ : 888 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นเก็บสินค้าหมายเลข 3
 • พื้นที่ : 1365 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นเก็บสินค้าหมายเลข 4
 • พื้นที่ : 1872 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 1
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 2
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 3
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 4
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 5
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 6
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 5
 • พื้นที่ : 1440 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 6
 • พื้นที่ : 1920 ตร.ม


0

Branch

12

Storage

8257

Capacity