• ชื่อผู้ประกอบการ : แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : LF Logistics (Thailand) Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 269/2564
 • อีเมล์ : napajongsala@lifung.com
 • เว็บไซต์ : https://www.lflogistics.com/
 • ที่ตั้ง :505 ซอย 1 ถนน อุดมศรยุทธ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก
 • โทรศัพท์ : 02-6494200


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :505 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย 1 ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :DC1
 • พื้นที่ : 18298.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :DC2
 • พื้นที่ : 16800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :DC3
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

36778.5

Capacity