• ชื่อผู้ประกอบการ : ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 27/2564
 • ที่ตั้ง :1000/24 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 11 ซอย ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท 55 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ วัฒนา ตำบล คลองตันเหนือ
 • โทรศัพท์ : 02 381 8532-34 02 381 8537-40

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :136ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังกระสอบ 1
 • พื้นที่ : 4722.9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 1
 • พื้นที่ : 2700 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 2
 • พื้นที่ : 4500 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :434/ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังกระสอบ 2
 • พื้นที่ : 5148 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 3
 • พื้นที่ : 7250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 4
 • พื้นที่ : 4750 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11/ข ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล ป่าโมก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 5
 • พื้นที่ : 7700 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 6
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :556/ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังกระสอบ 3
 • พื้นที่ : 7776 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังกระสอบ 4
 • พื้นที่ : 9072 ตร.ม


0

Branch

10

Storage

57618.9

Capacity