• ชื่อผู้ประกอบการ : แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : LF Logistics (Thailand) Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 270/2564
 • อีเมล์ : napajongsala@lifung.com
 • เว็บไซต์ : https://www.lflogistics.com/
 • ที่ตั้ง :505 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย ถนน อุดมศรยุทธ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก
 • โทรศัพท์ : 02-6494200


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :505 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Fish room
 • พื้นที่ : 155.428 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen
 • พื้นที่ : 106.08 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Fruit & Vegetable
 • พื้นที่ : 1308.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Sino A
 • พื้นที่ : 389.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Sino B
 • พื้นที่ : 191.76 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

2151.128

Capacity