• ชื่อผู้ประกอบการ : ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 271/2564
 • ที่ตั้ง :48 ซอย ถนน สระบุรี-หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ตำบล ท่าพล
 • โทรศัพท์ : 085-8344670


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48 ซอย ถนน จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ตำบล ท่าพล

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 92.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 185.64 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

278.04

Capacity