• ชื่อผู้ประกอบการ : ทอพมาร์ท เทรด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TOPMART TRADE COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 272/2564
 • ที่ตั้ง :2991/40 ซอย ลาดพร้าว 101/3 ถนน ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางกะปิ ตำบล คลองจั่น
 • โทรศัพท์ : 02-1708760


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :71/7 17 โครงการ EZDC Warehouse ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 979.2 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

979.2

Capacity