• ชื่อผู้ประกอบการ : เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 273/2564
 • อีเมล์ : narongvate@smsc.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.smsc.co.th/web/
 • ที่ตั้ง :116/70 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 19 ซอย ถนน ณ ระนอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย
 • โทรศัพท์ : 02-6713630-5,02-24034345


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :19,21 ซอย พัฒนาชนบท ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสองต้นนุ่น

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 2
 • พื้นที่ : 306 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3 มี 2ชั้น
 • พื้นที่ : 1080 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง4
 • พื้นที่ : 1320 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

2806

Capacity