• ชื่อผู้ประกอบการ : ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์

  • ชื่อผู้ประกอบการ : Lucky Warehouse Co.,Ltd.

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 274/2564
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

0

Storage

0

Capacity