• ชื่อผู้ประกอบการ : ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Lucky warehouse Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 275/2564
 • อีเมล์ : narong_b@log.co.th
 • เว็บไซต์ : https://lucky-warehouse-coltd.business.site/
 • ที่ตั้ง :8 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม
 • โทรศัพท์ : 038-343930-1


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :8 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง A
 • พื้นที่ : 6120 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง B
 • พื้นที่ : 5130 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง C
 • พื้นที่ : 4480 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

15730

Capacity