• ชื่อผู้ประกอบการ : แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PADDY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 276/2564
 • ที่ตั้ง :90 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด
 • โทรศัพท์ : 02-9766021


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :90 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PLW1/1
 • พื้นที่ : 2016 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PLW1/2
 • พื้นที่ : 4410 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PLW1/3
 • พื้นที่ : 3528 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PLW1/4
 • พื้นที่ : 5040 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PLW1/5
 • พื้นที่ : 4536 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PLW1/6
 • พื้นที่ : 1045 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PLW2
 • พื้นที่ : 2880 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

23455

Capacity