• ชื่อผู้ประกอบการ : บอร์เนียว โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : BORNEO LOGISTICS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 277/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.borneologistics.com/
 • ที่ตั้ง :216/12,13 ชั้น 8 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ซอย ถนน นางลิ้นจี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล ช่องนนทรี
 • โทรศัพท์ : 02-2852426


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :591 ซอย หาดอัมรา ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 3200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 1824 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

5024

Capacity